Wanneer u ernstige verdenkingen heeft, kunt u overwegen ons particulier recherchebureau Vulto in te schakelen. Wij werken volgens een vast stappenplan wat u een helder beeld geeft. Dit schept helderheid en zal leiden tot objectieve waarheidsvinding voor u. Wij staan voor u klaar 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Intakegesprek

Wanneer u vermoedens heeft dat er een delict plaatsvindt binnen uw bedrijf of organisatie en u wilt een onafhankelijk en objectief onderzoek laten uitvoeren dan neemt u telefonisch contact met ons op. In dit eerste telefonische contact legt u kort de situatie uit waarna wij een afspraak met u zullen maken.
Dit eerste gesprek kan plaatsvinden bij u op kantoor, op neutrale locatie of bij ons op kantoor in Deil. Deze afspraak kunnen wij op zeer korte termijn inplannen.
Tijdens het intakegesprek op de door u gekozen locatie maakt u kennis met de particulier onderzoeker die zorg draagt voor de uitvoering van het onderzoek. In dit gesprek legt u de situatie uit en geeft u zoveel mogelijk informatie over de zaak.

Onderzoeksvraag

Tijdens het intakegesprek worden de onderzoeksvragen vastgesteld. De vragen waar u antwoord op wilt krijgen van ons.
De genoemde vragen zijn de rode draad van het onderzoek.

Plan van aanpak

Na het intakegesprek zullen wij een plan van aanpak opstellen waarin staat beschreven wat de aanleiding is voor het onderzoek. Hierin staan ook de onderzoeksvragen en staat de wijze beschreven hoe Recherchebureau Vulto het onderzoek gaat uitvoeren.
Tevens maken wij een planning en geven wij aan hoeveel onderzoeksuren we nodig denken te hebben voor de uitvoer van het onderzoek.

Rapportage

Wanneer het onderzoek is afgerond, stellen wij een rapportage op waarin het volgende staat vermeld:
• de situatie
• de onderzoeksvragen
• de bewijsstukken
• de uitkomst
• de conclusie met eventuele aanbevelingen

Rechtsgang

Na het afgeronde onderzoek kunt u met de opgestelde rapportage gerechtelijke stappen ondernemen. Uiteraard is de particulier onderzoeker beschikbaar voor een toelichting van het rapport in een rechtszaak.

Kortom, een helder concept wat moet leiden tot objectieve waarheidsvinding voor u!